Política de privacitat

Política de privacitat

La privacitat dels usuaris i clients de Koalus és primordial per a Koalus i ens la prenem molt seriosament. En aquest docuement exposem com tractem les dades dels nostres clients i com poden sol·licitar la modificació, i en cas que fos necessari, realitzar una queixa en les autoritats pertinents.

Només recopilem la informació necessària per complir la legislació i poder oferir una experiència plena als nostres clients. Aquesta informació no és cedida a terceres empreses amb finalitats comercials, tal i com exposarem a continuació.

Aquest document s'estructura en 5 punts bàsics: Qui és el responsable de les dades, el per què fem servir aquesta informació, quina és la base jurídica del tractament d'aquestes dades, si cedim dades a terceres empreses i el per què, i quins drets ténen els nostres clients sobre la modificació i cancel·lació d'aquestes i a quines autoritats es poden dirigir.


RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades és:

Koalus Enterprise
c/ Constitució 2, 1, 4-8,
08960 Sant Just Desvern (España)
[email protected]


FINALITAT

Les dades proporcionades pels clients de Koalus seràn tractades únicament amb la finalitat que a continuació es descriu, enumerant les diferents plataformes d'obtenció de dades que disposem:

 • Registre d'usuaris: Les dades d'usuaris obtingudes en el registre d'usuaris i proporcionades i actualitzades per aquests en el tauler d'administració són tactades amb la finalitat de gestionar el compte, emetre factures i enviar comunicats als clients referents a actualitzacions o modificacions dels seus serveis. És responsabilitat dels clients mantenir aquestes dades actualitzades i legítimes.
 • Koalus utilitza les dades proporcionades pels usuaris per enviar comunicats i informació relativa als seus productes contractats, així com millores o canvis en aquests i informació que puguin ser del seu interès, com ofertes o promocions. Tenim una posició contrària al "spam" o "correu no desitjat", així que únicament enviem informació que creiem que pugui ser estrictament interessant pels clients.
 • Formulari d'obertura de tiquets: Les dades obtingudes mitjançant el formualari d'obertura de tiquets de Koalus són tractades amb la finalitat d'oferir una via de contacte útil i resoldre els dubtes i problemes que els clients puguin trobar-se amb la major brevedat possible. Aquestes dades obringudes són proporcionades pels propis usuaris i mitjançant el seu consentiment.
 • Comunicacions per WhatsApp: Les dades obtingudes dels clients i usuaris mitjançant WhatsApp son tractades amb la finalitat d'oferir una via de contacte eficaç i de ràpida resposta. Aquestes dades son proporcionades pels usuaris i conservades mentre duri la conversa i ssempre que no s'hagi generat un nou tractament.
 • Subscripció per correu: Els clients poden deixar la seva direcció de correu amb la finalitat de rebre un butlletí amb informació comercial, ofertes i promocions de Koalus. La subscripció a aquest és sempre amb el consentiment explícit de l'usuari i la conservació de les dades serà efectiva mentre l'usuari no revoqui la subscripció o es doni de baixa.

DESTINATARI DE LES DADES

Les dades dels clients de Koalus no són ni seràn cedides a tercers, en excepció que hi hagi un imperatiu legal.


DRETS

Els clients poden retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest hagi permès el tractament de les seves dades per part de Koalus. En cap cas, la retirada del consentiment condicionarà el seu contacte actual i relació amb Koalus, mantenint-se els serveis contractats i qualsevol relació anterior amb l'empresa.

Els clients de Koalus ténen els drets:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades person als relatives a l'interessat.
 • Dret a sol·licitar la rectificació de les dades.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • I altres drets que emparen els clients i ciutadans segons la legislació espanyola actual.

Per exercir materialment aquests drets, el client es pot posar en contacte amb el responsable del tractament de les dades (en l'apartat "RESPONSABLE" superior), ja sigui mitjançant l'adreça postal, el correu electrònic o el telèfon que apareix en la part inferior de la web.


En cas de problemes o negligències en relació amb el tractament de dades pot presentar una reclamació davant l'Autoridad de Protección de Datos (www.agpd.es).